Keresztelőre idézet 200 idézetek

Keresztelőre idézet 200 idézetek

Ünnepeljük meg a keresztelőt idézetekkel! Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legmeghatóbb és lelkesítő idézeteket, amelyek ideálisak egy keresztelői ünnepségre. Köszönjük, hogy velünk tartasz ezen az úton! 

Tartalomjegyzék

10 keresztelőre idézet

A keresztelés egy szent pillanat, amikor az új élet Isten kezében megkapja az áldást és a nevet. Az alábbi idézetekkel megerősíthetjük ezt a szent szertartást.

Keresztelőre idézetek:

1. „Menjetek tehát el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, őket megkeresztelvén az Atyát, a Fiút és a Szentlelket nevükre keresztelve.” – Máté 28:19

2. „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; de aki nem hisz, elkárhozik.” – Márk 16:16

3. „Jézus azonban azt mondta: ‘Hagyjátok, jöjjenek hozzám a kisgyermekek, és ne tiltsátok meg őket, mert ilyeneké az Isten országa.'” – Márk 10:14

4. „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” – Zsoltárok 23:1

5. „Mert mi mindnyájan Krisztus Jézusban keresztelkedtünk a halálára.” – Róma 6:3

6. „Mert az Istennek királyi nemzetségének tagjaivá lettetek a megváltása által.” – 1 Péter 2:9

7. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” – Máté 11:28

8. „Mindenféle nép közül fogadjatok be a nevetekre keresztelvén őket, és tanítva őket.” – Máté 28:19

9. „És mindnyájan, akik hisznek, ezek a jelek kísérik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek.” – Márk 16:17

10. „Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket a mennyei áldás mindenféle áldásával a Krisztusban valóban.” – Efézus 1:3

Rövid történet: Amikor Krisztián keresztelésén a lelkész felolvasta ezeket az idézeteket, a szívük megtelt hit és remény. Az Isten jelenlétének érzése és az áldások megérintése mindannyiukat megerősítette az új élet útján.

10 rövid idézetek keresztelőre

A keresztelés egy megkapó pillanat az életben, amikor az új élet Isten áldását és védelmét kapja. Az alábbi rövid idézetekkel ünnepelhetjük ezt a szent eseményt.

Rövid idézetek keresztelőre:

1. „Víz és Lélek által újjászületés, Isten szeretetének jelképe.” 

2. „Az égiek mosolyognak, mikor kisgyermek megkeresztelkedik.”

3. „Kereszteld meg vízzel és lélekkel, hogy új életre kelj.”

4. „Az Isten kegyelme kísérjen, és áldja meg az új életedet.”

5. „Áldott legyen a keresztelés, a hitünk alapköve.”

6. „Az élet forrása, az újjászületés pillanata.”

7. „Keresztelj meg vízzel és szeretettel, Isten útmutatásával.”

8. „Áldott legyen az új kezdet, a keresztelés napja.”

9. „A víz szimbolizálja a tisztulást, a Lélek pedig az újjászületést.”

10. „Az ég boldogan üdvözli a kereszteltet, új élet kezdete.”

Rövid történet: Amikor Bence keresztelésén az idézeteket felolvasták, a szívek megteltek örömmel és áldással. Az ünnepi hangulat és az Isten jelenlétének érzése összekovácsolta a családot és a barátokat.

10 jókívánságok keresztelőre idézetek

A keresztelés egy mélyen megindító esemény az életben, amikor az új élet Isten áldását kapja. Az alábbi jókívánságok idézetek formájában mélyebb értelmet adnak ehhez a szent pillanathoz.

Jókívánságok keresztelőre idézetek:

1. „Áldásokkal teli legyen az új életed minden lélegzetvételével.” 

2. „Az Isten vezesse lépteidet az élet minden útján és pillanatában.”

3. „Áldott és boldog legyen minden napod, kis angyalunk.”

4. „Az égiek mosolyogjanak rád és vigyázzanak minden lépéseden.”

5. „Isten szeretete legyen mindig veled, öleljen át minden pillanatban.”

6. „Az Isten fénye vezessen téged a sötétségben, és vigyen át az élet viharain.”

7. „Legyen tele örömmel és boldogsággal az életed minden szeglete.”

8. „Az angyalok áldása ölelje körül téged, és vigyázzon minden álmodban.”

9. „Az Isten minden áldása rád ömöljön, és vezessen az élet boldog útján.”

10. „Áldott legyen a keresztelésed, és áldott legyen az új életed minden napja.”

Rövid történet: Amikor Petra keresztelőjén ezeket a jókívánságokat hallotta, a szívét megtöltötte a szeretet és az öröm. Az Isten jelenlétének érzése és a család szeretete megerősítette őt az új élet útján.

10 baba jókívánságok keresztelőre idézetek

A keresztelés az élet egyik legszentebb pillanata, amikor az újszülött megkapja az Isteni áldást. Az alábbi jókívánságok idézetek formájában méltók ehhez a szent eseményhez.

Baba jókívánságok keresztelőre idézetek:

1. „Áldott legyen minden lépte, kis angyalunk, az élet virágos útján.”

2. „Az Isten vezesse lépteidet, és óvja szárnyai alatt minden nap.”

3. „Az égiek mosolyogjanak rád, és örömmel teli legyen minden perc.”

4. „Az Isten fénye világítsa be az utadat, kis csodánk.”

5. „Legyen tele boldogsággal és szeretettel az életed, kis ajándékunk.”

6. „Az angyalok vigyázzanak rád, és óvják minden álmodat.”

7. „Áldott legyen minden pillanatod, és áldjon meg téged az ég.”

8. „Az Isten minden áldása legyen rád, és vezessen az élet boldog útján.”

9. „Isten szeretete ölelje körül téged, és adjon erőt minden nap.”

10. „Áldott legyen a keresztelésed, kis csillagunk, az új életed kezdete.”

Rövid történet: Amikor Máté keresztelőjén ezeket az idézeteket hallotta, a szívét megtöltötte az öröm és a szeretet. Az ünnepi hangulat és az Isten jelenlétének érzése összekovácsolta a családot és a barátokat.

Utazás idézet 200 utazás idézetek
Kutya idézet 190 idézetek kutyákról
Köszönet idézet 220 köszönöm idézetek
Gyermekmosoly idézet 170 gyermek idézetek versek
Keresztanyának idézet 190 idézetek vers