Keresztelőre idézet 200 idézetek

Keresztelőre idézet 200 idézetek

10 keresztelőre idézet képeslapra

A keresztelés egy felejthetetlen pillanat az életben, amikor az új élet megkapja az Isteni áldást és védelmet. Az alábbi idézetek képeslapra foglalva továbbadják ezt a szent üzenetet.

Keresztelőre idézetek képeslapra:

1. „Az Isten fénye világítson az új életed útján!”

2. „Áldott legyen a keresztelésed, kis angyal!”

3. „Az ég boldogságot küld neked, kis csillag!”

4. „Az Isten áldása legyen mindig veled, kis csodám!”

5. „Áldott legyen minden lépésed az élet viharában!”

6. „Az angyalok mosolyogjanak rád minden pillanatban!”

7. „Az új élet napján áldásokkal teli legyen a szíved!”

8. „Legyen tele szeretettel és boldogsággal az életed!”

9. „Az égiek öleljenek át téged minden álmodban!”

10. „Áldott legyen a keresztelésed, kis kedvesünk!”

Rövid történet: Amikor Lili keresztelőjén ezeket a gyönyörű idézeteket kapta, az öröm és az áldás érzése betöltötte a szívét. A család és barátok szeretete és támogatása pedig örökre megmaradt emlékként.

10 keresztelő idézetek

A keresztelés az élet egyik legszentebb pillanata, amikor az új élet Isten áldását és védelmét kapja. Az alábbi idézetek megerősítik ezt a szent eseményt.

Keresztelő idézetek:

1. „Áldott legyen a keresztelésed, az új életed kezdete!”

2. „Az Isten vezesse lépteidet az élet viharában és napfényében egyaránt.”

3. „Az új élet napján kinyílik az ég és áldást küld a kisbabának.”

4. „Az égiek örömmel fogadják az új angyalt a családba.”

5. „A keresztelés az új élet kezdete, az Isteni áldás megnyilvánulása.”

6. „Áldásokkal teli legyen minden napod, kis csillagunk!”

7. „Az Isten szeretete mindig veled lesz az életed minden kanyarjában.”

8. „Az angyalok mosolyognak rád, és vezetnek az élet viharából.”

9. „Az égiek öleljenek át téged minden álmodban és ébrenlétben egyaránt.”

10. „Áldott legyen a keresztelésed, és legyen boldog és virágos az életed minden útján.”

Rövid történet: Amikor Zsófi keresztelésén az idézeteket hallotta, a szíve megtelt örömmel és hittel. Az Isten jelenlétének érzése és a család szeretete megerősítette őt az új élet útján.

10 legszebb bibliai idézetek keresztelőre

A keresztelés egy olyan szent pillanat az életben, amikor az új élet Isten kegyelmének és áldásának részesül. Az alábbi bibliai idézetek méltók ehhez a szent eseményhez.

Legszebb bibliai idézetek keresztelőre:

1. „Menjetek tehát el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” – Máté 28:19

2. „Aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, az elkárhozik.” – Márk 16:16

3. „Vizet adok majd nektek, mely a Lélekben való újjászületésre vezet.” – János 3:5

4. „Hiszen mi mindnyájan Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk a halálára.” – Róma 6:3

5. „Azért most mit vársz? Kelj föl, keresztelkedj meg és mossátok le bűneiteket, az ő nevére hivatkozva.” – Apostolok Cselekedetei 22:16

6. „Vagy nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába vagyunk megkeresztelve?” – Róma 6:3

7. „Krisztusban való megkeresztelkedvén Krisztusba öltöztettétek be magatokat.” – Galata 3:27

8. „Nincs tehát már többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” – Galata 3:28

9. „Vizet adok majd nektek, mely a Lélekben való újjászületésre vezet.” – János 3:5

10. „Mindenkinek meghagyta az Úr, hogy megkeresztelkedjék az ő nevében.” – Apostolok Cselekedetei 10:48

Rövid történet: Amikor Anna keresztelőjén ezeket az idézeteket hallotta, szíve megtelt Isten szeretetével és áldásával. A szertartás méltóságteljes és megindító volt, és Anna élete szent kegyelemmel teli pillanatokat tapasztalt meg.

10 idézetek keresztelőre

A keresztelés az élet egyik legmeghatározóbb eseménye, amikor az új élet megkapja az Isteni áldást. Az alábbi idézetek segítenek méltósággal ünnepelni ezt a szent pillanatot.

Keresztelőre idézetek:

1. „A keresztelés által az ember Isten gyermeke lesz.” – Catechism of the Catholic Church

2. „Az új élet új kezdet.” – Emberi szokás

3. „Az angyalok vigyázzák minden lépteidet az élet útján.” – Ismeretlen

4. „Áldott legyen a keresztelésed, és legyen áldás minden napodon.” – Ismeretlen

5. „Az Isten szeretete ölelje körül az új életed minden pillanatát.” – Ismeretlen

6. „Az Isten vezesse lépteidet az élet viharában és napfényében egyaránt.” – Ismeretlen

7. „A keresztelés az Isteni szeretet megnyilvánulása az emberi életben.” – Ismeretlen

8. „Áldott legyen minden lépte, kis csillagunk, az élet virágos útján.” – Ismeretlen

9. „Az Isten szeretete ragyogjon át az új életed minden pillanatán.” – Ismeretlen

10. „Az égiek örömmel fogadják az új angyalt a családba.” – Ismeretlen

Rövid történet: Amikor Márk keresztelésén az idézeteket hallotta, szíve megtelt örömmel és hittel. Az Isten jelenlétének érzése és a család szeretete méltóságteljes és emlékezetes pillanattá tette az eseményt.