Keresztelőre idézet 200 idézetek

Keresztelőre idézet 200 idézetek

10 áldás keresztelőre

A keresztelés egy fontos vallási esemény, amelyen az újszülött vagy kisgyermek átveszi az isteni áldást és a közösség szeretetét. Az alábbi áldások segítenek megáldani és vezetni az új életet:

1. Legyen áldott az Isten kegyelme minden napodon.

2. Az égiek mosolyogjanak rád, és vezessék lépteidet.

3. Legyen békesség és boldogság minden pillanatodban.

4. Az Isten szeretete öleljen át, és vezessen az élet útján.

5. Áldott legyen a keresztelésed és a szíved tiszta hitének ereje.

6. Legyen áldásos és boldog minden napod.

7. Az angyalok vigyázzák lépteidet és óvják utadat.

8. Legyen erőd és bátorságod az Isten kegyelméből.

9. Áldjon meg az Isten és vezessen téged a szeretet útján.

10. Legyen áldott és boldog az életed minden területe az Isten kegyelméből.

Rövid történet: Amikor Eszter keresztelésén ezeket az áldásokat hallotta, szíve megtelt hittel és boldogsággal. Az édesanyja könnyekkel a szemében nézte, ahogy Eszter mosolyogva fogadja az áldást, és úgy érezte, hogy az Isten szeretete mindig velük lesz az élet minden kihívásában.

10 bibliai idézetek keresztelőre

A keresztelés az egyik legfontosabb vallási esemény az életünkben, amelyben Isten áldása és szeretete megnyilvánul. Az alábbiakban tíz bibliai idézet, melyek áldást hoznak az új életnek:

1. „És szólt Jézus: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa.” – Máté 19:14

2. „Mert te alkottad veséimet, te szőttél össze anyám méhében.” – Zsoltárok 139:13

3. „Az Úr megáldjon téged, és megóvjon téged!” – Mózes V. könyve 6:24

4. „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” – Zsoltárok 23:1

5. „Mert minden lépésnél az Úr vezet, az ő útján járok, mert én az Úré.” – Zsoltárok 37:23

6. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek.” – Máté 11:28

7. „Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, így szól az Úr.” – Ézsaiás 55:8

8. „Legyetek irgalmasak, ahogy a ti mennyei Atyátok is irgalmas.” – Lukács 6:36

9. „Az Úr megmutatta nekem az élet ösvényét, örökkévalóságban való öröm van az ő jelenlétében.” – Zsoltárok 16:11

10. „Aki bízik az Úrban, olyan lesz, mint a Sion hegye, meg nem ingadozik, örökké megmarad.” – Zsoltárok 125:1

Rövid történet: Mikor Áron keresztelőjén ezen igeszakaszokat hallotta, szíve megnyugodott és békére lelt Isten szeretetében. Szülei boldogan fogadták az Úr áldásait és tudták, hogy kisfia mindig az Ő gondoskodásában lesz.

10 rövid versek keresztelőre

A keresztelés egy meghatározó esemény az életben, amely Isten áldását és irányítását hozza el az új élet számára. Az alábbi rövid versekkel ünnepeljük ezt az alkalomt:

1. „Az ég csillagait sorolja, a kicsi angyalokat, s Téged, kisgyermek, áld meg és óvj meg, Istenem.” 

2. „Víz alámerülve, hit által újjászületve, az Úr kegyelmében, örömre találsz.”

3. „Szívem nyitva, légy beléje, Istenem, légy áldott az életem minden pillanatában.”

4. „Anya ölelése, apa szeretete, Istenünk végtelen kegyelme mindig veled legyen.”

5. „Az angyalok őrködjenek feletted, és az Úr vezesse utadat, kicsi gyermekem.”

6. „Szentelt víz, mennyei fény, légy áldott minden nap és éjjel.”

7. „Kis angyalom, az Úr áldjon meg és óvjon téged mindig, mindenütt.”

8. „Kisbaba kezedbe végy, légy áldott az életben és az égi vizekben.”

9. „Legyen békesség, szeretet, és Isten áldása mindig veled.”

10. „Víz és lélek, hit és szeretet, az Úr áldása kísérjen téged örökké.”

Rövid történet: Mikor Lilla keresztelésén ezeket a verseket hallotta, szíve megtelt boldogsággal és hittel. Az édesanyja mosolyogva nézte, ahogy Lilla körülveszi az isteni szeretet és áldás, és tudta, hogy Isten mindig vele lesz az élet minden kihívásában.

10 jókívánság keresztelőre

A keresztelés az egyik legmeghatározóbb pillanat az életben, amikor Isten áldása és a közösség jókívánságai összpontosulnak az újszülöttre. Íme tíz jókívánság e fontos alkalomra:

1. Legyen áldott és boldog életed mindig, kedves kisgyermek!

2. Az Úr mindig vezesse utadat és óvjon meg minden veszélytől!

3. Legyél bátor és hűséges az élet minden próbájában!

4. Legyen szíved tele szeretettel és megértéssel mások iránt!

5. Élj mindig a hit és remény fényében, kicsi gyermek!

6. Legyenek álmok, amelyeket valóra válsz, és célok, amelyeket elérsz!

7. Az angyalok őrködjenek feletted és vigyázzanak rád mindenkor!

8. Víz és lélek, hit és szeretet legyenek mindig társaid az életben!

9. Légy áldott és boldog mindennapjaidban, kis angyalunk!

10. Legyen erőd és bátorságod az élet minden kihívásában!

Rövid történet: Amikor Zsolti keresztelésén ezeket a jókívánságokat hallotta, szíve tele volt örömmel és reménnyel a jövő felé. Szülei boldogan fogadták az egybegyűlt család és barátok jókívánságait, és tudták, hogy Isten mindig vele lesz az élet minden pillanatában.

noinet.hu
apronokedli.eu
maihirekfriss.hu

Keresztanya idézet 320 keresztanya idézetek
Gyermekemnek idézetek 200 gyermeknek idézetek
Baba születése idézet 270 köszöntők versek idézetek
Édesapám emlékére idézetek 200 idézetek versek
Legjobb apa idézetek 210 apás idézetek