Bibliai idézetek a kitartásról 210 idézetek

Bibliai idézetek

„Az élet kihívásai közötti kitartásra a bibliai idézetek a kitartásról és biblia sok bölcsességet kínál. Néhány idézet segít megérteni, hogyan erősítheti meg hitünket és eltökéltségünket.”

Tartalomjegyzék

10 bibliai idézetek a kitartásról

A kitartás bibliai tanítása életre szóló inspirációt nyújt. Az Írások arra ösztönöznek, hogy ne adjuk fel, hanem állhatatosak legyünk minden kihívásban.

Bibliai idézetek a kitartásról:

1. „De aki kitart az utolsóig, az üdvözül.” (Máté 24:13)

2. „Legyetek erősek, és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened, veled megy; nem hagy el és nem hagy el.” (5 Mózes 31:6)

3. „Várj az Úrra! Legyen erős a szíved, és bátorítsa meg szívedet, és várj az Úrra!” (Zsoltárok 27:14)

4. „Adjatok helyet az ördögnek, és ő távozik tőletek.” (Jakab 4:7)

5. „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megtartalak és megsegítlek téged, és megtartalak a jobb kezemnek igazságával.” (Ézsaiás 41:10)

6. „Bátorítsátok egymást, és építsétek fel egymást, ahogy ti is teszitek.” (1 Tesszalonika 5:11)

7. „De azok, akik az Úrba vetik bizalmukat, új erőre szert tehetnek. Szárnyaikat kiterjesztik, mint az ágakat, és soha nem fognak elfáradni, soha nem fognak megállni.” (Ézsaiás 40:31)

8. „Legyetek állhatatosak, és erősítsétek meg a szíveteket mindig az Úrban. Bízzatok az Úrban!” (Zsoltárok 27:14)

9. „Közbenjárunk tehát a szándékért, hogy teljes áhítattal töltsd meg az Isten akaratát minden bölcsességben és értelemmel.” (Kolossé 1:9)

10. „De az Úr az, aki velem áll, hogy erősítselek és megsegítsen.” (2 Timóteus 4:17)

Személyes történet:

A vihar közepén, amikor minden elveszettnek látszott, meghallottam egy csendes hangot: „Ne félj, mert veled vagyok.” Ez az ígéret hatalmas erőt adott nekem, és kitartásra ösztönzött a viharban.

10 bibliai idézetek

A kitartás, az élet legkeményebb pillanataiban való kitartó álláspont megtartásának képessége. A Biblia tanításai kiváló útmutatást nyújtanak ebben az erőpróbában.

Bibliai idézetek a kitartásról:

1. „De az Úr előtt azoknak szolgája, akik kitartanak.” (Róma 14:4)

2. „Ne veszítsd el bátorságodat, mert nagy jutalmad lesz.” (Zsidók 10:35)

3. „Vállaljátok el az Úr igáját, és tanuljatok tőle, mert szelíd és alázatos a szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek.” (Máté 11:29)

4. „Az Úr ereje akitartóakban mutatkozik meg.” (2 Mózes 15:2)

5. „Bármilyen dolog, amelyben bízunk, az Úrban való reményünk, aki bőségesen megsegít minket.” (Róma 12:12)

6. „Az Úr segítsége az, amelyben bízunk, ne féljünk, bármi is történjék.” (Zsoltárok 56:11)

7. „Az erősek megerősödnek, mint az sólyomok, futnak és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40:31)

8. „Az állhatatosság és a hit az örökség azoknak, akik az ígéretek teljesítői.” (Zsidók 6:12)

9. „Az Úr állhatatosakat megőrzi.” (Zsoltárok 31:24)

10. „Ne lógassuk meg fejünket, mert biztosak vagyunk abban, hogy a reményteljes elkötelezettségnek nagy jutalma van.” (Zsidók 10:23)

Személyes történet:

Az élet egyik legnehezebb időszakában, amikor minden elveszettnek látszott, egy bibliai idézet ragyogott fel az elmémben, erőt adva a kitartáshoz.

10 legszebb bibliai idézetek

Az élet néha kihívásokkal teli út, de a kitartás és a hit ereje megerősít bennünket. A Biblia legmagasabb szinten sugározza ezeket az elveket.

Legszebb bibliai idézetek a kitartásról:

1. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az életem ereje, kitől rettegjek?” (Zsoltárok 27:1)

2. „Az Úr közel van a szomorúakhoz, és a megtört szívűeket megmenti.” (Zsoltárok 34:19)

3. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bizakodom.” (Zsoltárok 28:7)

4. „Az Úr hűséges, és megerősít téged, megvéd a gonosztól.” (2 Thesszalonika 3:3)

5. „Isten az erőm és az énekem, és üdvösséget ad nekem.” (Zsoltárok 118:14)

6. „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened, megerősítelek és megsegítlek téged.” (Ézsaiás 41:10)

7. „Az Úr az, aki előtted megy, ő veled lesz, nem hagy el téged, és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

8. „Az Úrban bízók új erőt kapnak, szárnyaikat kiterjesztik, mint a sasok.” (Ézsaiás 40:31)

9. „Az Úr jó, menedék a szorongatottaknak, és megvéd az ő szükségükben.” (Nahum 1:7)

10. „Aki kitart az utolsóig, az üdvözül.” (Máté 24:13)

Személyes történet:

Egy hosszú, nehezen járható úton, amikor minden remény elillant, egy idézet megszólalt bennem, megadva a szükséges erőt és bátorságot.

10 motiváló bibliai idézetek

A motiváció megtartja a lelket a nehézségek közepette. A Biblia tele van olyan idézetekkel, amelyek erőt adnak, hogy kitartóak és céltudatosak maradjunk az élet minden területén.

Motiváló bibliai idézetek:

1. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

2. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a te értelmedre.” (Példabeszédek 3:5)

3. „Legyetek kitartóak, állhatatosak és munkálkodjatok, mert a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1 Korinthus 15:58)

4. „Az Úr az én segítőm, én nem félhetek, mi tehet velem az ember?” (Zsoltárok 118:6)

5. „Az Úr a segítőm, nem félhetek, mit tesz velem az ember?” (Zsoltárok 118:6)

6. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és a megszomorított lelkekhez segítségül van.” (Zsoltárok 34:18)

7. „Az Úr aki megvigasztal engem a nyomorúságban, az ő beszédével erősít meg engem.” (Zsoltárok 94:19)

8. „Mert az Úr a te jobb kezeddel áll azok, akik őt keresik.” (Zsoltárok 16:11)

9. „Ne félj, mert én veled vagyok, ne rettegj, mert én vagyok a te Istened.” (Ézsaiás 41:10)

10. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

Személyes történet:

Az élet nehéz útjain, amikor a remény elmosódik, egy bibliai idézet emlékeztetett arra, hogy az erő forrása mindig ott van, ha hiszek.

Keresztelőre idézet 200 idézetek
Utazás idézet 200 utazás idézetek
Kutya idézet 190 idézetek kutyákról
Köszönet idézet 220 köszönöm idézetek
Gyermekmosoly idézet 170 gyermek idézetek versek


10 biblia idézetek

A hit ereje és az Ige tanításai mindig inspirálnak bennünket. A Bibliában számos idézet található, amelyek segítenek nekünk megőrizni hitünket és kitartásunkat az élet kihívásaival szemben.

Bibliai idézetek:

1. „De aki kitartja az utolsóig, az üdvözül.” (Máté 24:13)

2. „Az Úr az én erőm és az én pajzsom, benne bízik a szívem, és megsegítettek.” (Zsoltárok 28:7)

3. „Bízzatok az Úrban teljes szívetekből, és ne támaszkodjatok a ti értelmetekre.” (Példabeszédek 3:5)

4. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és megszabadítja a megtört lelkeket.” (Zsoltárok 34:18)

5. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz; nem hagy el és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

6. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

7. „Az Úr segítsége az, amiben bízunk, ne féljünk, bármi is történjék.” (Zsoltárok 56:11)

8. „Az Úr hűséges, megerősíti titeket és megőriz titeket a gonosztól.” (2 Tesszalonika 3:3)

9. „Az Úrban bízók új erőt kapnak, szárnyaikat kiterjesztik, mint a sasok.” (Ézsaiás 40:31)

10. „Bízatok az Úrban mindörökké, mert az Úr Isten az örökkévalóságban az ég és a föld teremtője.” (Ézsaiás 26:4)

Személyes történet:

Az élet viharában, amikor minden remény elveszett, egy kis idő egyedül az Igevel erőt adott, hogy továbbra is higgyek és kitartsak.

10 erőt adó bibliai idézetek

Az élet sok kihívást és nehézséget hozhat magával, de az Ige mindig erőt ad, hogy felálljunk és továbbhaladjunk. A Biblia tele van olyan idézetekkel, amelyek erőt és bátorságot adnak nekünk az élet minden területén.

Erőt adó bibliai idézetek:

1. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

2. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem, és megsegített engem.” (Zsoltárok 28:7)

3. „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened; megerősítlek, megsegítlek, megtartalak.” (Ézsaiás 41:10)

4. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz; nem hagy el téged, és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

5. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

6. „Az Úr közel van a szomorúakhoz, és a megtört szívűeket megmenti.” (Zsoltárok 34:19)

7. „Az Úr hűséges, megerősíti titeket, és megőriz titeket a gonosztól.” (2 Thesszalonika 3:3)

8. „Az Úrban bízók új erőt kapnak, szárnyaikat kiterjesztik, mint a sasok.” (Ézsaiás 40:31)

9. „Bízzatok az Úrban teljes szívetekből, és ne támaszkodjatok a ti értelmetekre.” (Példabeszédek 3:5)

10. „Az Úr aki megvigasztal engem a nyomorúságban, az ő beszédével erősít meg engem.” (Zsoltárok 94:19)

Személyes történet:

Az élet viharában, amikor minden remény elhalványult, egy apró Ige jutott eszembe, erőt adva, hogy tovább küzdjek és higgyek.

10 rövid bibliai igék

Az igék rövid, mégis mély üzenetet hordoznak, és gyakran hatalmas erővel bírnak. Ezek a kis szavak összpontosított bölcsességet hordoznak, amelyek megváltoztathatják az életünket.

Rövid bibliai igék:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

3. „Legyetek kedvesek egymáshoz, irgalmasak, megbocsátók.” (Efézus 4:32)

4. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (Péter 5:7)

5. „Kérj, és adni fognak neked.” (Máté 7:7)

6. „Az Úr az én pásztorom, semmiben nem hiányozom.” (Zsoltárok 23:1)

7. „Keresd az Úr akaratát mindenben.” (Példabeszédek 3:6)

8. „Tedd fel az Úrnak az utadat, és ő gondoskodik rólad.” (Zsoltárok 37:5)

9. „Az Úr az, aki velem van, nem félek.” (Zsoltárok 118:6)

10. „Áldjad az Úr nevét minden időben.” (Zsoltárok 34:1)

Személyes történet:

Az életünk legsötétebb pillanataiban, az igék kis sugárként ragyognak, emlékeztetve, hogy soha nem vagyunk egyedül.

10 bibliai idézetek

Az Írásokban rejlő bölcsesség és inspiráció segít erőt meríteni az élet nehézségeiben. A Biblia tele van olyan idézetekkel, amelyek emlékeztetnek bennünket az Isteni vezetésre és a kitartás fontosságára.

Bibliai idézetek:

1. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

2. „Az Úr az, aki velem van, nem félek, mit tesz velem az ember?” (Zsoltárok 118:6)

3. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz; nem hagy el téged és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

4. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

5. „Az Úr az én segítőm, én nem félhetek, mi tehet velem az ember?” (Zsoltárok 118:6)

6. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem, és segített engem.” (Zsoltárok 28:7)

7. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és a megszomorított lelkeket megmenti.” (Zsoltárok 34:18)

8. „Legyetek kitartóak, állhatatosak és munkálkodjatok, mert a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1 Korinthus 15:58)

9. „Az Úr hűséges, megerősít téged és megőriz a gonosztól.” (2 Thesszalonika 3:3)

10. „Az Úrban bízók új erőt kapnak, szárnyaikat kiterjesztik, mint a sasok.” (Ézsaiás 40:31)

Személyes történet:

Az élet hullámain, mikor a remény elhalványult, az Írások igéi felragyogtak, vezetve és biztatva engem az útvesztőben.

10 híres bibliai idézetek

Az Írásokban rejlő híres idézetek sokak számára jelentenek iránymutatást és inspirációt az élet különböző területein. Ezek az idézetek emlékeztetnek bennünket az örök bölcsességre és az Istennel való kapcsolat fontosságára.

Híres bibliai idézetek:

1. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

4. „Adjatok, és nektek adatik.” (Lukács 6:38)

5. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

6. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz; nem hagy el téged és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

7. „Legyetek jók egymáshoz, irgalmasak, megbocsátók.” (Efézus 4:32)

8. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem, és segített nekem.” (Zsoltárok 28:7)

9. „Aki kitart az utolsóig, az üdvözül.” (Máté 24:13)

10. „Az Úrban bízók új erőt kapnak, szárnyaikat kiterjesztik, mint a sasok.” (Ézsaiás 40:31)

Személyes történet:

Az élet viharában, mikor minden elveszettnek tűnt, egy híres bibliai idézet hozta meg a megnyugvást és az erőt, hogy tovább haladjak az utamon.

10 rövid bibliai idézetek

Az Írások rövid, ám erőteljes idézetei gyakran forrásul szolgálnak a bölcsesség és a megnyugvás számára az élet kihívásaiban. Ezek az idézetek igazi iránymutatók lehetnek mindannyiunk számára.

Rövid bibliai idézetek:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

4. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

5. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

6. „Az Úr közel van a szomorúakhoz.” (Zsoltárok 34:18)

7. „Bízzatok az Úrban mindörökké.” (Ézsaiás 26:4)

8. „Kérjetek és adatik nektek.” (Máté 7:7)

9. „Adjatok, és nektek adatik.” (Lukács 6:38)

10. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

Személyes történet:

Az élet viharában, egy rövid idézet hozta meg a békét és a reményt, amelyre szükségem volt az út vezetéséhez.

10 bibliai igék

Az igék, az Írásokban rejlő bölcsesség forrásai, amelyek vezetnek és erőt adnak az élet minden területén. Ezek az igék útmutatást nyújtanak, hogyan éljünk és hogyan közeledjünk Istenhez.

Bibliai igék:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

4. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

5. „Az Úr közel van a szomorúakhoz.” (Zsoltárok 34:18)

6. „Az Úr az én segítőm, kitől féljek?” (Zsoltárok 118:6)

7. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

8. „Békesség hagyok nektek, békességet adok nektek.” (János 14:27)

9. „Keresd az Úr akaratát mindenben.” (Példabeszédek 3:6)

10. „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (János 14:6)

Személyes történet:

Az élet viharában, egyetlen bibliai igék hozta meg a békét és az iránymutatást, ami segített megtalálni az utat a sötétségből.

10 református bibliai idézetek

A református hagyományban a Biblia mély tiszteletben áll, és sok református idézet emlékeztet bennünket az Istenbe vetett hit fontosságára és a kegyelemre.

Református bibliai idézetek:

1. „Mert az Úr Isten napja olyan, mint az a tűz, melyet a kemenczében a sütő készít, s a gonoszokat és a botrányt követőket mind megégeti, úgyhogy meg sem hagy rajtok gyökérzet, sem ág, azt mondja az Úr, a seregeknek Istene.” (Malakiás 4:1)

2. „Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég, azt mondja az Úr, a ki van és a ki volt és a ki eljövendő.” (Jelenések 1:8)

3. „De én hozzád, ó uram, kihez fordulnék? Az te igédhez van a mi szükségünk, hogy az élő Istenben bízva el ne vesszünk.” (Zsoltárok 119:49-50)

4. „Mert ki hívott ki sötétségből világosságba, és ki hívott ki halálból életre, a ki az õ szerelme és kegyelme által meghívott?” (Róma 8:11)

5. „Tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr, Isten, a ki irgalmasságot és kegyelmet gyakorlok, törvényességet és igazságot, mert ezek azok, miket kedvelek, azt mondja az Úr.” (Jeremiás 9:23-24)

6. „Azért mindenkor vigyétek ki a pénztárba az Úr kamrájába a tizedet, hogy legyen ennivaló az én házamban, és azután próbáljatok meg engem ezzel, azt mondja az Úr a seregeknek Istene, vajjon nem kinyitom-e nektek az égnek ablakait, és meg nem ontom-e néktek a mennyből az áldást, annyira, hogy elég legyen annyi.” (Malakiás 3:10)

7. „Mindenben ismerd fel őt, és ő igazgatja meg ösvényeidet.” (Példabeszédek 3:6)

8. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

9. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem, és segített engem.” (Zsoltárok 28:7)

10. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

Személyes történet:

A református hagyományban nevelkedve, az Írások tanításai mindig meghatározták hitemet és irányt mutattak az életemben.

10 bibliai idézet

Az Írásokban rejlő bölcsesség és inspiráció sokak számára iránymutatást jelent az életben. Egyetlen bibliai idézet is képes megszólítani, vezetni és erőt adni nekünk az életünk minden területén.

Bibliai idézet:

„Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

További bibliai idézetek:

2. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj az eszedre.” (Példabeszédek 3:5)

3. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem, és segített nekem.” (Zsoltárok 28:7)

4. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és a megszomorított lelkeket megmenti.” (Zsoltárok 34:18)

5. „Az Úr az én segítőm, én nem félek, mi tehet velem az ember?” (Zsoltárok 118:6)

6. „Békesség hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne háborodjék meg a ti szívetek, se ne félelmetek legyen.” (János 14:27)

7. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

8. „Az Úr az én világosságom és az én üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

9. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz; nem hagy el téged és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

10. „Bízzatok az Úrban mindörökké, mert az Úr Isten az örökkévalóságban az ég és a föld teremtője.” (Ézsaiás 26:4)

Személyes történet:

Az élet útvesztőiben, egyetlen idézet hozta meg számomra a fényt és az iránymutatást, ami segített tovább lépni.

10 szép bibliai idézetek

Az Írások tele vannak gyönyörű és megnyugtató idézetekkel, amelyek emlékeztetnek minket az Isten szeretetére és jelenlétére az életünkben. Ezek a szavak megérintik szívünket és lelkünket, és erőt adnak a mindennapokban.

Szép bibliai idézetek:

1. „Mert az Úr jó, az ő kegyelme örökkévaló, és az ő hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltárok 100:5)

2. „Mert íme, a sötétség elborul a földre, és a homály a népekre; de fölkél néked az Úr, és dicsősége látszik rajtad.” (Ézsaiás 60:2)

3. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

4. „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsoltárok 23:1)

5. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

6. „Legyetek jók egymáshoz, irgalmasak, megbocsátók.” (Efézus 4:32)

7. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez, és a megszomorított lelkeket megmenti.” (Zsoltárok 34:18)

8. „Békesség hagyok nektek, az én békességemet adom nektek.” (János 14:27)

9. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

10. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem, és segített nekem.” (Zsoltárok 28:7)

Személyes történet:

Az Írásokban található szép idézetek gyakran segítettek átlendülni az élet nehézségein, emlékeztetve arra, hogy soha nem vagyok egyedül.

10 biblia idézetek

Az élet kihívásai között a Biblia idézetei sokszor fényt visznek és erőt adnak számunkra. Ezek az idézetek emlékeztetnek minket az Isteni szeretetre és gondviselésre, ami átöleli életünket.

Bibliai idézetek:

1. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

2. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj az eszedre.” (Példabeszédek 3:5)

3. „Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik a szívem.” (Zsoltárok 28:7)

4. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

5. „Az Úr az én segítőm, én nem félek.” (Zsoltárok 118:6)

6. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

7. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

8. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

9. „Az Úr hűséges, megerősít téged.” (2 Thesszalonika 3:3)

10. „Az Úrban bízók új erőt kapnak.” (Ézsaiás 40:31)

Személyes történet:

Az élet viharában, a Biblia idézetei vezettek és erőt adtak nekem, amikor leginkább szükségem volt rájuk.

10 legjobb bibliai idézetek

Az évezredek óta a Biblia idézetei szolgálnak iránymutatásként és inspirációként az emberek számára. Ezek a legjobb idézetek emlékeztetnek bennünket az Isteni bölcsességre és szeretetre az élet minden területén.

Legjobb bibliai idézetek:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

4. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

5. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

6. „Legyetek jók egymáshoz, irgalmasak, megbocsátók.” (Efézus 4:32)

7. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

8. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

9. „Az Úrban bízók új erőt kapnak.” (Ézsaiás 40:31)

10. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

Személyes történet:

Az élet viharában, a legjobb bibliai idézetek hozták meg a fényt és a reményt az életembe.

10 idézetek a bibliából

Az Írásokból való idézetek gyakran forrásul szolgálnak a bölcsességnek és inspirációnak az életünkben. Ezek a szavak megvilágítják az utat és erőt adnak a mindennapokhoz.

Idézetek a Bibliából:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj az eszedre.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Az Úr az én pásztorom, semmiben nem hiányozom.” (Zsoltárok 23:1)

3. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

4. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

5. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

6. „Legyetek jók egymáshoz, irgalmasak, megbocsátók.” (Efézus 4:32)

7. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

8. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

9. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

10. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

Személyes történet:

Az Írásokból való idézetek mindig megnyugtató iránymutatást adnak az életemben, különösen a legsötétebb pillanatokban.

10 bíztató bibliai idézetek

Az élet sokszor tele van kihívásokkal és nehézségekkel, de a Bibliában található bíztató idézetek átsegítenek minket a sötét időszakokon. Ezek az idézetek erőt és reményt adnak, hogy kitartóan haladjunk előre az életünkben.

Bíztató bibliai idézetek:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj az eszedre.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

3. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

4. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

5. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

6. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

7. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

8. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

9. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz; nem hagy el téged és nem hagy el.” (5 Mózes 31:8)

10. „Az Úrban bízók új erőt kapnak.” (Ézsaiás 40:31)

Személyes történet:

Az élet viharában, a bíztató idézetek adtak erőt és reményt, hogy átlendüljek a nehéz időszakokon.

10 biblia idézet

Az életben gyakran találkozunk kihívásokkal, melyek nehéz időszakokat hoznak elénk. A Biblia idézetei azonban fényt tudnak vinni a sötétségbe, és erőt adnak a mindennapokhoz.

Biblia idézetek:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj az eszedre.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

4. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

5. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

6. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

7. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

8. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

9. „Az Úr közel van a szomorúakhoz.” (Zsoltárok 34:18)

10. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek?” (Zsoltárok 27:1)

Személyes történet:

Az élet kihívásai közepette, a Biblia idézetei mindig erőt és iránymutatást adtak nekem.

10 legszebb bibliai igék

Az Írásokban rejlő legnemesebb igék áthatják szívünket és életünket. Ezek az igék mély bölcsességet hordoznak és inspirációt nyújtanak az élet minden területén.

Legszebb bibliai igék:

1. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Máté 22:39)

2. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

3. „Bízz az Úrban teljes szívedből.” (Példabeszédek 3:5)

4. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

5. „Békesség hagyok nektek, az én békességemet adom nektek.” (János 14:27)

6. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

7. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

8. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

9. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

10. „Az Úr az én segítőm, én nem félek.” (Zsoltárok 118:6)

Személyes történet:

Az életemben ezek az igék útmutatásként szolgáltak a nehéz időkben, és békét hoztak szívembe.

10 lelki erőt adó idézetek

Az élet sokszor próbára tesz bennünket, de a Biblia lelki erőt adó idézetei segítenek átlendülni a nehéz időkön. Ezek az idézetek bátorítást és biztatást nyújtanak az élet minden területén.

Lelki erőt adó idézetek:

1. „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj az eszedre.” (Példabeszédek 3:5)

2. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem.” (Zsoltárok 27:1)

3. „Adjátok át az aggodalmakat Istennek.” (1 Péter 5:7)

4. „Az Úr közel van a megtört szívűekhez.” (Zsoltárok 34:18)

5. „Az Úr az én erőm és pajzsom.” (Zsoltárok 28:7)

6. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

7. „Kérjétek és ti megkapjátok.” (János 16:24)

8. „Az Úr aki előtted megy, ő veled lesz.” (5 Mózes 31:8)

9. „Az Úr közel van a szomorúakhoz.” (Zsoltárok 34:18)

10. „Az Úr az én segítőm, én nem félek.” (Zsoltárok 118:6)

Személyes történet:

Az élet hullámain átfogódzva, ezek az idézetek mindig erőt adtak nekem, hogy kitartóan haladjak előre.

Keresztanya idézet 320 keresztanya idézetek
Gyermekemnek idézetek 200 gyermeknek idézetek
Baba születése idézet 270 köszöntők versek idézetek
Édesapám emlékére idézetek 200 idézetek versek
Legjobb apa idézetek 210 apás idézetek

noinet.hu
apronokedli.eu
maihirekfriss.hu